Lentedans 49-B | 2907 AX Capelle aan den IJssel
(+31) 88-8722489
info@logi-app.nl

Innoveren voor slimme mobiliteit

Logi-app loopt in de voorhoede van de innovatie, voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de mobiliteit te verbeteren. In Brabant houden ze daarvan, van het Pientere Pookje In de jaren ’50 van de vorige eeuw tot het huidige SmartwayZ.NL.

SmartwayZ.NL is een programma waarin slimme logistieke oplossingen worden ontwikkeld voor Brabant en Limburg. De wegen in deze provincies werden altijd al veel gebruikt door al het vrachtvervoer naar Zuid-Europa. Daar komt bij dat steeds meer bedrijven zich vestigen in deze regio, waardoor de druk op het wegennet nog verder is toegenomen.

Gevolgen voor economie en veiligheid

De drukte leidt tot steeds meer vertraging en opstoppingen. De verkeershinder vertaalt zich in economische schade, maar kan ook leiden tot gevaarlijke situaties als hulpdiensten niet snel genoeg de locatie van een incident kunnen bereiken. In sommige situaties is uitbreiding van het wegennet een oplossing, maar dat kan niet altijd en het is ook niet altijd gewenst. Daarom zoeken de provincies andere oplossingen, slimme oplossing.

Innovatie voor bereikbaarheid

De provincies Brabant en Limburg, werken samen met Rijkswaterstaat, andere overheden, vervoersbedrijven en andere belanghebbenden aan slimme verkeersoplossingen. Die samenwerking vindt plaats in het programma SmartwayZ.NL. Binnen dit programma wordt iedere situatie onderzocht vanuit alle mogelijke invalshoeken. Hierdoor kunnen oplossingen ontstaan die bestaan uit samenwerking tussen verschillende deelgebieden, denk bijvoorbeeld aan multimodaal vrachtvervoer of het stimuleren van thuiswerken.

Bereikbaarheid verbeteren met data

Veel oplossingen van SmartwayZ.NL maken gebruik van allerlei data, zoals de actuele intensiteit van verkeersstromen, wegwerkzaamheden, evenementen, enzovoorts. De data zijn afkomstig van verschillende bronnen en iedere bron werkt met een eigen systeem, met eigen formats. Bovendien zijn sommige data niet toegankelijk voor alle partners van SmartwayZ.NL. Daarom worden de data beschikbaar gesteld via DEFlog.

Veilige en efficiënte uitwisseling van data

In DEFlog kunnen bedrijven en overheden op een veilige manier data met elkaar uitwisselen. DEFlog zorgt ervoor dat de gebruikers de juiste data krijgen, opgemaakt in het juiste fomat. En DEFlog zorgt ervoor dat iedere gebruiker alleen toegang heeft tot informatie waarvoor de andere partij die gebruiker toegang wil verschaffen. Een bedrijf wil immers sommige informatie wel delen met een overheid, maar niet met een ander bedrijf. En een overheid wil sommige informatie niet delen in verband met veiligheidsrisico’s. DEFlog bewaakt de toegang tot de gegevens.

Logi-app stuurt mee in innovatie van mobiliteit

Logi-app is partner van SmartwayZ.NL en heeft al verbinding met DEFlog. Wij zijn nu nog volop aan het onderzoeken hoe wij onze gebruikers met deze systemen kunnen helpen om hun diensten te optimaliseren en de ritten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Omdat Logi-app in dit vroege stadium is ingestapt, maken wij het hele ontwikkelingsproces mee en kunnen daar zelf ook richting aan geven. Daarmee dragen wij bij aan deze verbeteringen voor het vrachtvervoer en de gehele logistiek sector.

Uitbreiding naar heel Nederland

Smartwayz.NL en DEFlog zijn op dit moment beperkt tot de provincies Brabant en Limburg.
Zodra de ontwikkelingen ver genoeg gevorderd zijn, worden de projecten opgeschaald en uitgerold over heel Nederland. Gebruikers van Logi-app hebben dan in het hele land profijt van deze innovaties.